Merel Dames en Akke Houben
De audiovisuele kunstwerken van Merel Dames (1990) en Akke Houben (1991) kunnen het beste beschreven worden in termen van proces en beweging. Vaak zijn de beginpunten van de werken beeld- en geluidsopnamen op locaties die ze samen bezoeken. De natuurlijke bewegingen worden uit de context geextraheerd en in nieuwe configuraties en combinaties geplaatst. De werken vloeien voort uit experimenten met deze ‘geïsoleerde’ processen in nieuwe constructen. De werken vormen een constant spel van figuratie en abstractie, werkend vanuit het idee dat iets wat herkenbaar is aan de ene kant een aangrijppunt vormt maar tegelijkertijd ook veel mogelijkheden uit sluit. Deze uitgesloten dingen proberen Merel en Akke naar voren te brengen door de keuze van een beelduitsnede of een geluidstransformatie waarmee een constante uitwisseling van perspectieven en verbindingen met elementen in en om het werk ontstaat. Ze onderzoeken de territoriale bewegingen van de geluiden, beelden en het werk als geheel. In hun samenwerking focussen ze op de autonome kwaliteiten van het beeld en het geluid en zoeken een plateau waarop beiden elkaar kracht blijven bijzetten. Vooral de momenten van dissonantie en wrijving tussen de verschillende elementen en een constant divergeren en convergeren van de beelden en de geluiden is wat hen interesseert.

Merel rondde haar studie Beeldende Kunst aan het akv | st. joost af in 2015.
Akke studeert compositie electronische muziek aan de HKU, momenteel werkt hij aan een onderzoeksproject aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.